Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:   Nguyễn Thị Kim Anh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: kimanh.mamnonadot@gmail.com
Điện thoại:  0905655356
Địa chỉ:  Hồng Thái - A Lưới - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 965

Các tin khác