Tổ Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 15:38 15/08/2016  

Tổ Nhà trẻ Tổ Nhà trẻ trường mầm non Hồng thái gồm:

1. Hồ Thị Lan - Tổ trưởng chuyên môn

2. Nguyễn Thị Lộc

3. Hồ Thị Vé

4. Nguyễn Thị Bình

5. Đoàn Thị Thiểu

6. Trần Thị Kim Cúc

Số lượt xem : 530