Tổ Mẫu giáo

Cập nhật lúc : 15:34 15/08/2016  

Tổ Mẫu giáo Tổ Mẫu giáo Trường mầm non Hồng Thái gồm:

1. NguyễnThị Vân- Tổ trưởng chuyên môn

2. Lê Thị Nga

3. Hồ Thị Đệt

4. Hồ Thị Nai

6. Hồ Thị Lệ Hằng

Số lượt xem : 582