Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Cân quý 3 và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ lần 2 năm học 2017-2018

Vào 2 ngày 07 và 08 tháng 3 y tế trường học đã tổ chức cân, đo quý 3 và phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ lần 2 năm...

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HOC 2017 2018

                            PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           TRƯỜNG...